+ DE 16 ANYS

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL

BATXILLERAT

Les preinscripcions escolars es realitzaran preferentment de forma totalment telemàtica. L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell posa a la teva disposició aquest web on trobaràs tota la informació necessària i els formularis per fer la preinscripció a l’institut que prefereixis.

Si tens més de 16 anys, i et vols preinscriure a un dels instituts de Palafrugell per a cursar BATXILLERAT, clica al següent enllaç:

Presentació de sol·licituds: del 18 al 25 d’abril.

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (CFGM)

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un CICLE FORMATIU DE GRAU MTJÀ, encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre.

Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

Si tens més de 18 anys, i et vols preinscriure a un dels instituts de Palafrugell per a cursar un CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR, clica al següent enllaç:

Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig

PFI – PTT

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els o les alumnes que volen accedir a qualsevol programa de formació i inserció. Aquest programa, està dirigit a persones entre 16 i 21 anys sense el títol d’ESO (Educació Secundària Obligatòria).

Important: si l’alumne/a té 18 anys o els fa durant l’any en què es fa la preinscripció, és qui s’ha d’identificar i presentar-la.
 

Presentació de sol·licituds: del 2 al 9 de maig

CENTRES EDUCATIUS

A continuació, podeu accedir als centres educatius de Palafrugell en els quals us podeu preinscriure si voleu cursar el batxillerat, un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) o un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

BAIX EMPORDÀ (PÚBLIC)
FREDERIC MARTÍ CARRERAS (PÚBLIC)

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació podeu contactar amb el Centre Municipal d’Educació Núria Rivas Mascarós:

Web: educaciopalafrugell.cat
Telèfon: 972 304 345
Correu electrònic: educacio@palafrugell.cat